Wanneer je contact met mij opneemt of diensten bij me afneemt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Ik ben verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacy Verklaring.

Kirsten Coaching & Training, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80072623, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). In dit document wordt de Kirsten Coaching & Training als ‘wij’ genoemd.

Kirsten Coaching & Training neemt haar verantwoordelijkheid voor het waarborgen van jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Als er iets in dit beleid staat wat je niet begrijpt of meer helderheid over wilt, neem dan gerust contact op via de gegevens hieronder.

1. Verwerking 

Op de website worden contactgegevens (naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer) gevraagd om het contact aan te gaan en met jou te communiceren. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Indien jij op andere wijze persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. 

2. Beveiliging 

Voor het versturen van je persoonlijke gegevens maken we gebruik van beveiligde verbindingen (met SSL-certificaat) en voor de opslag ervan maken we gebruik van een beveiligde database, waar ze ook blijven. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. 

We zullen gegevens uitsluitend aan derden ter verwerking verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld met onze:
• Bank, vanwege de verwerking van betalingen.
• Belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen met adresgegevens.
• Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
• Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens de website.

3. Bewaartermijn 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer dan 1 jaar, na gebruik van een dienst, bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd.

Wegens wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens ten minste 7 jaar bewaard. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. 

4. Rechten

Jouw privacy wordt gerespecteerd en wij werken eraan mee dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, kun je hierover contact opnemen via de gegevens hieronder. 

5. Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. 

6. Bedrijfsgegevens

Kirsten Coaching & Training

1ste Sweelinckstraat 11B

2517 GA  Den Haag

E-mail: info@kirstencoachingentraining.nl

KVK-nummer: 80072623

BTW-nummer: NL003389652B93